Gemeendevertretung


De Gemeendevertretung hett sick na de letzte Kommunalwahl an´e 26. Mai 2013 in´e Sitzung an´e 11.06.2013 opstellt. De Gemeenderat besteiht ut 11 Lüüd.

 

Foto: Rahn - Von links: Ute Laß, Harald Paul, Ilke Christiansen, Michael Hansen, Jens-Peter Hansen, Jörg Lorenzen, Karen Hansen, Matthias Matthiesen, Uwe Jensen, Jan Wolf, Kirstin Buhmann.

Börgermeesterin:
Karen Hansen
1. stellv. Börgermeester:
Uwe Jensen
2. stellv. Börgermeester: Jens-Peter Hansen
Amtsutschuss: Bgm. Karen Hansen
(Stellv. Uwe Jensen)
Bu- un Wegeutschuss:

Vörsitter Jens-Peter Hansen

Ute Laß

Jan Wolf

Ilke Christiansen

Jörg Lorenzen

Matthias Matthiesen

Finanzutschuss:

Vörsitter Uwe Jensen

Ilke Christiansen
Harald Paul
Ute Laß

Michael Hansen

Schoolverband:
Bgm. Karen Hansen
(Stellv. Uwe Jensen)
Kirstin Buhmann
(Stellv. Michael Hansen)
Ilke Christiansen
(Stellv. Harald Paul)
Kinnergoorn Olderup:

Kirstin Buhmann

(Stellv. Jan Wolf)

Harald Paul

(Stellv. Jörg Lorenzen)

Prüfung Jahresreken:

Vörsitter Jörg Lorenzen

Matthias Matthiesen

Jan Wolf

Kirstin Buhmann

Waterverband Treene:
Jens-Peter Hansen
(Stellv. Uwe Jensen)
Husumer Bucht:
Bgm. Karen Hansen
(Stellv. Uwe Jensen)
Ortskulturring:
Ute Laß
Ilke Christiansen
Wahlprüfungsutschuss:

Vörsitter Ute Laß

Jörg Lorenzen

Harald Paul

Jan Wolf

 Wat steiht an